meritve-img

Izdelava stikalnih blokov

Podjetje ima v sklopu poslovnega objekta moderno lastno proizvodnjo stikalnih blokov. Pri nas izdelani stikalni bloki imajo CE znak, usklajen s tehničnimi predpisi EU. Namenjeni so za napajanje in krmiljenje različnih objektov, naprav in strojev.

Izdelujemo različne stikalne bloke:

 • Energetske elektro omare
 • Krmilno procesne elektro omare
 • PMO – priključno merilne omare
 • Gradbiščne omaremocnostne-img

Močnostne

 • Razsvetljava (splošna, zunanja in varnostna)
 • Energetske instalacije za moč
 • Naprave v eksplozijsko varni izvedbi (EX izvedba)
 • Sistemi za neprekinjeno napajanje (UPS, diesel agregati itd.)
 • Elektroinstalacije za strojne naprave (klimatizacija in prezračevanje, toplotne in hladilne postaje, kotlovnice)
 • Energetske naprave (transformatorji, stikališča, generatorji)
 • Strelovodna instalacija
 • EIB instalacije


computing-img

Signalno Komunikacijske

 • Računalniška omrežja in strukturirano ožičenje
 • Telefonija in telekomunikacije
 • Optična infrastruktura
 • Kontrola pristopa
 • Alarmni sistemi
 • Protipožarni sistemi
 • Sistemi javljanja plina
 • Videonadzor
 • Domofonske in videodomofonske instalacije


measure-img

Meritve in Vzdrževanje

 • Meritve električnih instalacij v stavbah
 • Meritve strojev, naprav in opreme
 • Meritve izolacijske upornosti
 • Meritve razdelilnih elektro omaric in stikalnih blokov
 • Meritve sistema zaščite pred strelo in galvanskih povezav
 • Meritve šibkotočne inštalacije (računalniške povezave)
 • Analiza energetskih razmer in naprav na objektih

Po programu EDISON na GZS smo usposobljeni in registrirani merilci. Meritve izvajamo s certificiranimi instrumenti in opremo proizvajalcev Metrel in Unilap. Meritve električnih instalacij izvajamo v skladu z najnovejšimi pravilniki in tehničnimi smernicami.

Za naše storitve nudimo vzdrževanje in servisiranje opreme tudi izven garancijskih rokov, prav tako pa nudimo podporo strankam tudi pri vzdrževanju obstoječih sistemov.


solarenergy-img

Sončne Elektrarne

Na slovenskem trgu pridobivanja alternativnih virov energije smo s sončno elektrarno že prisotni, na osnovi lastnih izkušenj pa vam lahko ponudimo projektiranje in kompletno izvedbo sončnih elektrarn.

Pri izkoriščanju sončne energije za proizvodnjo električne energije svojim naročnikom pomagamo od faze načrtovanja sistema do končne montaže in tehničnega prevzema. Skupaj z naročnikom sodelujemo pri pridobivanju ustreznih soglasij in dovoljenj in tako poskrbimo, da izvedba fotovoltaičnega sistema in njegova paralelna priključitev na elektroenergetsko omrežje potekata nemoteno.

Junija 2012 smo na objektu v Lendavi postavili in zagnali v obratovanje lastno sončno elektrarno. Povprečna letna proizvodnja električne energije pri instalirani moči sončnih panelov 100 kWp znaša 15.600 kWh/leto. Letni izkoristek elektrarne je tako 1.050 kWh/kWp in je v okviru pričakovanj. S proizvodnjo “zelene” električne energije bomo prispevali k zmanjšanju emisij CO2. Elektrarna izpolnjuje naša pričakovanja in od zagona naprej nemoteno obratuje praktično brez vzdrževanja in z minimalnim nadzorom.


STE ZA POZITIVNO ENERGIJO?

Elektroinštalacije · Projektiranje · Inženiring · Avtomatizacija

KONTAKTIRAJTE NAS!