V podjetju Elektro Urbanija, d. o. o., vam lahko ponudimo projekte po sistemu »funkcionalni ključ«, v sklopu katerih izvedemo (od svetovanja, izdelave idejne študije, projektiranja do izvedbe, zagona, šolanja in vzdrževanja):

  • PZI dokumentacijo
  • Delavniško dokumentacijo
  • Vodenje projekta v fazi izvedbe projekta
  • Nabavo materiala, izvedbo del
  • Izdelavo dokumentacije, vključno s PID in POV dokumentacijo
  • Kontrolo izvedbe (meritve, certifikati)
  • Izvedbo tehničnih pregledov
  • Vodenje upravnega postopka do pridobitve uporabnega dovoljenja
  • Izročitev zgrajenega objekta v obratovanje in uvajanje uporabnika za uporabo
  • Celovito podporo pri vzdrževanju in posodabljanju sistemov

STE ZA POZITIVNO ENERGIJO?

Elektroinštalacije · Projektiranje · Inženiring · Avtomatizacija


KONTAKTIRAJTE NAS!