Izdelava stikalnih blokov

Podjetje ima v sklopu poslovnega objekta moderno lastno proizvodnjo stikalnih blokov. Pri nas izdelani stikalni bloki imajo CE znak, usklajen s tehničnimi predpisi EU. Namenjeni so za napajanje in krmiljenje različnih objektov, naprav in strojev.

Izdelujemo različne stikalne bloke:

  • Energetske elektro omare
  • Krmilno procesne elektro omare
  • PMO – priključno merilne omare
  • Gradbiščne omare