Zapora večkratnega pošiljanja*

Naziv podjetja:
ELEKTRO URBANIJA, podjetje za elektroinstalacije, telekomunikacije in elektro meritve, d. o. o.

Skrajšani naziv podjetja: Elektro Urbanija, d. o. o.

ID za DDV: SI 95347402

TRR, odprt pri NLB: 02300-0052761613
TRR, odprt pri UniCredit Bank: 29000-0055830050
TRR, odprt pri SKB: SI56 0310 4100 0717 767
Matična številka.: 1411713
Družba je registrirana: Okrožno sodišče v Ljubljani, vložna številka 1/31979/00

Osnovni kapital: 25.038,00 €

Direktor: Iztok Urbanija, dipl. inž. el.

  • Rovska cesta 44, 1235 Radomlje

  • Tel: +386 (1) 724 07 90

  • Faks: +386 (1) 724 07 91
  • GSM:
    Iztok Urbanija: +386 (41) 333 485
    Andrej Urbanija:+386 (41) 685 498

  • info@elektro-urbanija.si