meritve

Meritve in Vzdrževanje

  • Meritve električnih instalacij v stavbah
  • Meritve strojev, naprav in opreme
  • Meritve izolacijske upornosti
  • Meritve razdelilnih elektro omaric in stikalnih blokov
  • Meritve sistema zaščite pred strelo in galvanskih povezav
  • Meritve šibkotočne inštalacije (računalniške povezave)
  • Analiza energetskih razmer in naprav na objektih

Po programu EDISON na GZS smo usposobljeni in registrirani merilci. Meritve izvajamo s certificiranimi instrumenti in opremo proizvajalcev Metrel in Unilap. Meritve električnih instalacij izvajamo v skladu z najnovejšimi pravilniki in tehničnimi smernicami.

Za naše storitve nudimo vzdrževanje in servisiranje opreme tudi izven garancijskih rokov, prav tako pa nudimo podporo strankam tudi pri vzdrževanju obstoječih sistemov.