Močnostne

  • Razsvetljava (splošna, zunanja in varnostna)
  • Energetske instalacije za moč
  • Naprave v eksplozijsko varni izvedbi (EX izvedba)
  • Sistemi za neprekinjeno napajanje (UPS, diesel agregati itd.)
  • Elektroinstalacije za strojne naprave (klimatizacija in prezračevanje, toplotne in hladilne postaje, kotlovnice)
  • Energetske naprave (transformatorji, stikališča, generatorji)
  • Strelovodna instalacija
  • EIB instalacije