Uradni podatki podjetja

Naziv podjetja: ELEKTRO URBANIJA, podjetje za elektroinstalacije, telekomunikacije in elektro meritve, d. o. o.
Skrajšani naziv podjetja: Elektro Urbanija, d. o. o.
ID za DDV: SI 95347402
TRR, odprt pri NLB: 02300-0052761613
TRR, odprt pri UniCredit Banki:    29000-0055830050
Matična številka.: 1411713
Družba je registrirana: Okrožno sodišče v Ljubljani, vložna številka 1/31979/00
Osnovni kapital: 25.038,00 €
Direktor: Iztok Urbanija, dipl. inž. el.

Pošljite nam sporočilo: