organizacijska_imgElektro Urbanija posluje kot družba z omejeno odgovornostjo. Naše osnovne dejavnosti so elektro inštalacije, projektiranje, inženiring in avtomatizacija.

Podjetje je član Inženirske zbornice Slovenije, aktivno pa podpira tudi kakovostne domače proizvajalce elektro opreme (in tako tudi slovensko gospodarstvo), saj želimo njihovo opremo čim večkrat vključiti v naše načrte.

V podjetju je trenutno redno zaposlenih 10 oseb. Izkušnje so skupaj s svežim znanjem in novimi močmi pogosto najboljša kombinacija za doseganje optimalnih rezultatov, česar se tudi zavedamo.

V podjetju ugotavljamo, kako ga doživljajo zaposleni, in izpostavljamo tiste vrednote, ki delavce povezujejo ter vodijo k uspešnemu uresničevanju ciljev družbe. Seznanjeni so z vizijo, poslanstvom, strateškimi usmeritvami ter cilji podjetja. Zavedamo se, da tudi ustvarjalnost in inovativnost zagotavljata prihodnost ter obstoj podjetja.
Smo dinamičen tim pozitivno usmerjenih ljudi, ki se zavedamo, da nam življenje neprestano ponuja izzive. Spoštujemo različnost, odprtost in iskrenost, saj v tem vidimo priložnost za dosego skupnih ciljev.
Delamo kot ekipa. Kvalificirani zaposleni, ki mislijo in ravnajo odgovorno. Velik pomen pripisujemo fleksibilnosti in pogledu v prihodnost. Vlagamo v osebni in profesionalni razvoj zaposlenih.

Podjetje ni zastopnik nobenega tujega podjetja oziroma tuje blagovne znamke. To ocenjujemo kot prednost, saj le tako lahko vsakemu investitorju posebej svetujemo ter v načrte tudi vključimo najustreznejšo opremo – skladno z njegovimi željami, potrebami in zmožnostmi.

Donatorstvo in sponzorstvo sta dva od načinov, s katerima se vključujemo v svoje družbeno okolje. V okviru naših finančnih zmožnosti podpiramo skupine in posameznike, ki v danem trenutku potrebujejo našo pomoč.

STE ZA POZITIVNO ENERGIJO?

Elektroinštalacije · Projektiranje · Inženiring · Avtomatizacija

KONTAKTIRAJTE NAS!