design1-img
Sodobne električne instalacije so skupaj z energetsko varčnim in okolju prijaznim sistemom delovanja temelj varnega in udobnega bivanja. Naše znanje in izkušnje nam omogočajo, da lahko pripravimo kakovostno in v skladu z veljavno zakonodajo izdelano projektno dokumentacijo za vse faze – od ideje do izvedbe.

Projektiramo področja električnih inštalacij in avtomatike:

  • Splošna in varnostna razsvetljava
  • Elektroenergetske instalacije v stavbah
  • Informacijsko-kumunikacijski sistemi in CNS
  • Avtomatizacija industrijskih tehnoloških procesov
  • Instalacije v eksplozijsko ogroženih objektih
  • Hladilne in toplotne postaje, kotlovnice
  • Sistemi javljanja požara
  • Sistemi tehničnega varovanja
  • zaščita pred delovanjem strele

design2-img

Pri projektiranju uporabljamo sodobna programska orodja, sledimo razvoju, zakonodaji ter ekološkim in energetskim trendom. Izdelava projektne dokumentacije zajema pripravo tehničnih rešitev in izdelavo celovite projektne ter tehnične dokumentacije (IDP, PGD, PZI, PID, NOV).

Elektro Urbanija, d. o. o., je član Inženirske zbornice Slovenije (IZS). Naši projektanti se lahko pohvalijo s statusom pooblaščenega inženirja elektrotehnične stroke, kar pomeni, da so s strani IZS pooblaščeni za opravljanje projektiranja načrtov električnih instalacij in električne opreme.

STE ZA POZITIVNO ENERGIJO?

Elektroinštalacije · Projektiranje · Inženiring · Avtomatizacija


KONTAKTIRAJTE NAS!