Podjetje Elektro Urbanija je v letu 2016 na podlagi večletnih izkušenj z delom v industriji pridobilo certifikat za vgradnjo in vzdrževanje protieksplozijske opreme na podlagi presoje s strani organizacije Biro Veritas.